Mobilitat i Test PCR

Mobilitat i Test PCR


* MESURES I RESTRICCIONS A PARTIR DEL 15 D'OCTUBRE DE 2021 *


Territori de Catalunya:
està permesa l'entrada i sortida de Catalunya i la lliure circulació entre municipis. 

Totes aquelles persones que arribin a Espanya, independentment del país d'origen, per via aèria o marítima han d'omplir de manera electrònica un formulari de salut pública abans d'iniciar el seu viatge. Aquí tobareu el formulari per via aèria  i el formulari per via marítima
Un cop finalitzat s'obtindrà un codi QR que s'haurà de presentar a l'empresa de transport abans d'embarcar i al control sanitari a l'arribada al país. 

Els viatgers procedents d'una zona o país de risc de la UE o de tercers països, per via aèria, marítima o terrestre, han de certificar un d'aquests tres requisits (excepte els menors de 12 anys):

- Certificat de vacunació: expedit per les autoritats competents del país d'origen a partir dels 14 dies posteriors a la data d'administració de l'última dosi del programa complet de vacunació. Les vacunes acceptades seran les autoritzades per l'Agència Europea del Medicament o aquelles que hagin completat el procés d'emergència de l'Organització Mundial de la Salut. 

- Certificat de diagnòstic: una prova PCR negativa que haurà de ser realitzada amb un màxim de 72h abans de la seva arribada al país, o una prova d'antígens negativa que haurà de ser realitzada amb un màxim de 48 hores abans de la seva arribada al país. El resultat de la prova ha d'estar escrit en castellà, anglès, francès o alemany.  
El test d'antígens no s'accepta als viatges procedents del Regne Unit. 

- Certificat de recuperació: prova que ha superat la malaltia, expedit per l'autoritat competent o un servei mèdic almenys 11 dies després de la primera prova diagnòstica amb resultat positiu. La validesa del certificat caducarà 180 dies des de la data de mostreig.
El certificat de recuperació no s'accepta als viatgers procedents del Regne Unit. 

Consultar els requisits d'entrada a Espanya i la llista de zones i països en risc:
Ministeri de Sanitat 
Travel Safe (Turisme Espanya)


L'1 de juliol de 2021
 es va posar en marxa l'ús del certificat digital de vacunació per aquells turistes majors de 12 anys procedents de qualsevol país que hagin estat vacunats amb la pauta completa, que estiguin immunitzats per haver passat la Covid en els últims 6 mesos o que presentin una prova PCR o un test d'antígens negatiu amb un màxim de 72h abans de la seva arribada. Més informació del Certificat Covid Digital de la UE aquí.


Abans de viatjar recomanem consultar sempre els requisits i recomanacions del seu país, les webs oficials dels consulats, així com la informació referent a la tornada al país d'origen.

 

TEST PCR:  

A Salou hi ha diversos centres mèdics que realitzen test d'antígens i test PCR.

* Centre Mèdic Salou
Via Roma, 11 - Tel. 977 35 22 35

* Salou Mèdic
C. Barcelona, 30 - 3er 5ena - Tel. 977 35 39 84

* Global Medical Care
C. Francolí, 8 - Tel. 977 35 12 12

* Ms Doctors
C. Valls, 4 
Tel. 977 38 30 10

* Centros Médicos Catalunya
Plaça Europa, 4 (Ed. Mercurio)
Tel. 977 38 01 52

 

×