Política de privacitat

Sou a: Inici / CA / Política de privacitat
POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL PATRONAT DE TURISME DE SALOU

La present política de privacitat defineix els tractaments de dades personals dels usuaris que es registrin al portal web del Patronat Municipal de Turisme de Salou.

Les dades de caràcter personal facilitades mitjançant el present formulari implica que l'usuari dóna el seu consentiment exprés del tractament en els termes indicats i les finalitats recollides en aquesta Política de Privacitat.

1.- Legislació aplicable

La privadesa de tota la informació, tant la facilitada per la persona usuària a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l'accessible a través del Web del Patronat Municipal de Turisme de Salou, està regulada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d'aquestes dades. Més informació a: Autoritat Catalana de Protecció de Dades

2.- Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu de www.visitsalou.eu és:

Patronat Municipal de Turisme de Salou

Passeig Jaume I, 4. Xalet Torremar

43840, Salou

NIF: P9318501E

Telèfon: 977350102

3.- Finalitat dels tractaments de dades.

Les dades que proporciona al Patronat Municipal de Turisme de Salou per diferents mitjans de recollida (formularis de contacte, promocions o concursos, o altres procediments) es realitza d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de prestar-li el servei que ens sol·licita.

En cadascun d'aquests mitjans l’informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si s’ha autoritzat aquest tractament.

A continuació es detalla la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les seves dades.

Tractament

Finalitat per a la que utilitzem les dades

Quan temps les conservarem

Newsletter

Li remetrem informació sobre novetats i activitats que portem a terme.

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en  que sol·liciti deixar de rebre les nostres comunicacions, a partir d’aquell moment les suprimirem.

Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix a cada comunicació.

Formulari de contacte amb el Patronat Municipal de Turisme de Salou

 

Tractarem les seves dades per a contestar a la seva sol·licitud, qüestió o dubte.

 

Les seves dades personals seran conservades fins que haguem donat resposta a la seva sol·licitud i portat a terme les accions que siguin necessàries. Un cop realitzades procedirem a suprimir les seves dades amb l’excepció que impliqui responsabilitats legals.

 

Ens proporciona les seves dades de forma voluntària en tot moment i per això garanteix que les dades personals facilitades són veraces; responent, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-nos, el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

Únicament es tractaran les dades que hagi facilitat per a la finalitat que se li va informar i va autoritzar. No es cediran les dades a tercers excepte que vostè ho hagi autoritzat expressament.

La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment atorgat de manera expressa i inequívoca.

4.- Tractament de les seves dades per tercers

Únicament es tractaran les dades que hagi proporcionat per a la finalitat que se es va informar i es va autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les dades i no se cediran les dades a tercers excepte que s’hagi autoritzat expressament o hagi una habilitació legal.

Tots els nostres proveïdors de serveis es troben dins de l'Espai Econòmic Europeu.

No es transferiran les seves dades personals fora de l'Espai Econòmic Europeu ni de països que no tinguin un nivell de compliment exigit per la legislació o sense disposar de la seva autorització expressa prèvia.

5.- Els seus drets en facilitar les seves dades

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades. Vostè pot:

  • Accedir a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim seves i quin ús en fem.
  • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no es faci tractament d'elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
  • Oposar-se a un tractament: sol·licitar que no fem un ús concret de les seves dades.
  • Limitar el tractament: sol·licitar que les seves dades siguin conservades per necessitats legals.
  • Portabilitat de les dades: sol·licitar que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d’oferir un servei.

 

Per a això pot dirigir un escrit al Delegat de Protecció de Dades indicant quin dret vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició, Limitació del tractament o Portabilitat de les dades), amb l’assumpte “Exercici de Drets”, a l’adreça a Passeig Jaume I, 4. Xalet Torremar, CP 43840 Salou, o bé remetent un correu electrònic a la direcció dpd@salou.cat

6. Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme IDETSA es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a la següent adreça: Passeig Jaume I, 4. Xalet Torremar, CP 43840 Salou, o bé remetent un correu electrònic a la direcció dpd@salou.cat

7. Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana. Si  considera que el Patronat ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.