Decret de turisme de Catalunya

Sou a: Inici / Professionals / Decret de turisme de Catalunya
S’integra en un sol reglament tota la normativa turística vigent fins ara i es regulen nous productes turístics.

Després d’un llarg període de tramitació, el passat 4 d’agost el Govern català va aprovar el nou Decret de turisme de Catalunya. Un dels principals objectius d’aquesta regulació era aportar claredat, coherència i una millor interpretació. Per aquest motiu, s’han simplificat, actualitzat i integrat en un sol cos normatiu les diferents normatives vigents en l’àmbit del turisme per garantir una major seguretat jurídica.

D’altra banda, per afavorir la competitivitat i adequar la realitat jurídica a la demanda i a l’activitat s’han regulat nous productes turístics, com ara els allotjaments singulars, les llars compartides i les àrees d’acollida d’autocaravanes. I s’han actualitzat els requisits turístics i de classificació dels establiments, les empreses i les activitats turístiques. A més, a partir d’ara els establiments turístics no requeriran de cap habilitació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de turisme.

Cal destacar també, que a partir d’ara adherir-se al Sistema català de qualitat turística és gratuït. Es tracta del conjunt d'eines i instruments que l'Administració i els agents privats del sector turístic disposen i gestionen amb la finalitat de garantir la projecció competitiva de Catalunya com a destinació turística d'alt valor afegit.   

Un altre àmbit que regula la norma aprovada recentment és el dels intermediaris d’allotjament turístic, ja que estableix la definició i la responsabilitat d’acord amb el seu règim jurídic. També especifica que els operadors, prestadors de serveis de la societat de la informació, estan sotmesos al regim jurídic del Decret tant els situats a Catalunya com els de fora quan realitzin intermediació en allotjaments situats a Catalunya. L’objectiu és preveure el frau i evitar la comercialització d’allotjament turístic il·legal.

La nova normativa també incorpora la regulació dels Fons per al Foment del Turisme, el qual està format pels recursos que provenen de l’impost sobre les estades en establiments turístics. Entre altres aspectes, s’amplia el nombre de representants del sector turístic privat a la Comissió d’aquests Fons, passant de 3 a 6 representants, i es detalla els sectors representats. També s’estableix que els ens locals han de destinar un mínim del 60% o del 75%  dels Fons a projectes i actuacions de promoció turística. 

Finalment, el nou Decret de turisme de Catalunya defineix la disciplina administrativa i el model de relació entre els diferents actors turístics, ja que dota a les administracions turístiques de noves eines per a millorar el control de les activitats turístiques, mitjançant el desenvolupament de la regulació de la inspecció turística, del procediment sancionador i la regulació del procediment per ordenar el restabliment de la legalitat.

Decret 75/2020, de turisme de Catalunya

FAQS sobre el Decret de turisme de Catalunya